Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Towaroznawstwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Wydział Towaroznawstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii (Rolniczy)
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Zarządzania i Marketingu
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Towaroznawstwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauki o Żywności
  Ocena: brak danych
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
  Ocena: brak danych

Zarządzanie i marketing – Standardy kształcenia

Rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu. Organizacja, środowisko organizacji. Organizacja jako system techniczno-społeczny. Zarządzanie - jego funkcje. Rodzaje problemów i decyzji kierowniczych. Planowanie w procesie zarządzania. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi. Pojęcie i rodzaje kontroli działalności organizacji. Instrumentalizacja zarządzania. Finanse przedsiębiorstw. Geneza marketingu. Rynek - jego elementy. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Strategia marketingowa firmy. Segmentacja rynku. Polityka produktu. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Marketing przemysłowy. Ocena działań marketingowych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/