Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Towaroznawstwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Wydział Towaroznawstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii (Rolniczy)
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Zarządzania i Marketingu
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Towaroznawstwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauki o Żywności
  Ocena: brak danych
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
  Ocena: brak danych

Towaroznawstwo – Standardy kształcenia

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Identyfikacja i charakterystyka materiałów w produktach przemysłowych. Czynniki warunkujące jakość i trwałość produktów przemysłowych. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów przemysłowych z uwzględnieniem ich własności fizykochemicznych i użytkowych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania. Metody oceny jakości produktów przemysłowych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Analiza porównawcza produktów tej samej grupy towarowej. Towaroznawstwo żywności. Charakterystyka składników żywności, dodatków funkcjonalnych i zanieczyszczeń. Czynniki warunkujące trwałość żywności, metody utrwalania żywności. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem technologii pozyskiwania i przetwarzania, własności fizykochemicznych, sensorycznych i wartości odżywczej. Zasady kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekologicznych i prawnych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/